Het is verboden

 • Vis te scheppen die niet reglementair gevangen is.
 • Pieren te steken op het terrein.
 • Te dreggen.
 • De vissen op het terrein schoon te maken. Gebruik daarvoor de schoonmaakplaats. Deze dient u schoon en netjes achter te laten.
 • Voedsel zoals visjes, aas, ofwel resten daarvan, gekleurde maden enz. in het water te werpen.
 • Met meer dan één lijn en/of één haak te vissen. Indien u dit toch doet, dan zijn wij gerechtigd u ter plaatse € 16,00 te laten bijbetalen.
 • Van vijver te veranderen als er eenmaal vis is uitgezet.
 • Te zwemmen in de vijver.
 • Muziek of andere storende geluiden te maken.
 • Een tweede persoon te laten meevissen zonder betaling.
 • De terreinen te bevuilen. Het is verplicht het afval (ook visdraad!) in de vuilnisbakken te werpen.
 • Voor honden.
 • Te vissen als er niemand aanwezig is.
 • Wild plassen, er zijn bij de kantine toiletten.

Bijzondere bepalingen

 • Eer mag met aller soorten aas gevist worden ook met powerbait.
 • Forellen – visvijver “Keijzersberg” is bevoegd ten alle tijden prijzen en/of visuitzettingen dan wel vistijden te wijzigen.
 • Forellen – visvijver “Keijzersberg” is niet aansprakelijk voor ongevallen, persoonlijke schade enz.
 • Houdt u aan het reglement. Overtreders worden van de vijvers verwijderd.
 • Eventueel gevangen graskarpers en meerval onmiddellijk terugzetten! Paling mag je meenemen.
 • Iedere klant wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de reglementen en bepalingen in deze pagina genoemd.
 • Je moet een half uur voor aflooptijd per dagdeel vis inruilen bij het winkeltje voor de schuur.
 • Als er eenmaal vis is uitgezet dan moet je op deze vijver blijven zitten.
 • Tussen 12.00 en 13.00 uur kan er van vijver gewisseld worden.

Aan het einde van de vistijd dient U de vijvers verlaten te hebben.Tot slot wensen wij U een prettige dag en een goede vangst.
T. Wijnhoven
Directie.